NASZA

OFERTA

  • Konwencja Haska
  • Rozwód i separacja
  • Alimenty
  • Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi
  • Rozdzielność i podział majątku
  • Prawo kanoniczne
  • Ochrona dóbr osobistych
  • Sprawy karne
Konwencja Haska

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze transakcji związanych z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości. Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie badania stanu prawego nieruchomości dla potrzeb inwestycji budowlanych, umów sprzedaży i najmu, czy dzierżawy nieruchomości, a także przy uzyskaniu różnych zezwoleń organów administracji publicznej. Kancelaria doradza Klientom na wszystkich etapach transakcji, począwszy od analiz prawnych, poprzez badanie ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości, po obsługę prawną negocjacji związanych z kupnem/sprzedażą nieruchomości. Obsługa obejmuje także przygotowanie umów, ustanowienie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i dopełnienie wszystkich potrzebnych formalności. Ponadto Kancelaria doradza we wszelkich aspektach związanych z procesem inwestycyjnym (pozyskiwanie finansowania, umowy o prace projektowe, z generalnym wykonawcą, o roboty budowlane) oraz komercjalizacją nieruchomości.

Rozwód i separacja

To jeden z najbardziej emocjonalnych działów praktyki prawniczej. Rodzina, zwłaszcza taka, w której są dzieci, to najważniejsza część ludzkiego życia. Bywa jednak, że z różnych powodów małżonkowie decydują o rozstaniu. Nasi eksperci przeprowadzili swoich klientów przez  setki takich sytuacji. Wieloletnia praktyka pozwoliła na wypracowanie i stosowanie taktyki procesowej umożliwiającej możliwie najmniej bolesne przeprowadzenie rodziny przez trudną decyzję rozstania.

Jeśli w małżeństwie są dzieci, ich interes stawiamy na pierwszym miejscu zgodnie z zasadą, że rodzicami jest się do końca życia, a mężem czy żoną można przestać być w każdej chwili lub być kilkakrotnie.Tam gdzie jest to możliwe, korzystamy 

z dobrodziejstwa mediacji, która pozwala na ukształtowanie dalszego życia partnerów według ich indywidualnych potrzeb i planów a przede wszystkim 

z uwzględnieniem dobra wspólnych dzieci. Pozwala to zapobiec przyszłym problemom i perturbacjom oraz zachować w miarę możliwości dobre relacje 

i wystarczające pokłady energii na budowanie nowego rozdziału w życiu.

W działaniu jesteśmy skuteczni i profesjonalni. Klientom zapewniamy indywidualne podejście i kompleksową opiekę prawną.Mamy pełną świadomość, że w tak trudnym momencie rodzina potrzebuje nie tylko pomocy wykwalifikowanego prawnika ale także pomocy terapeuty, psychologa czy doradcy rodzinnego z którymi na stale współpracujemy. Zaufały nam znane osoby ze świata biznesu, polityki, aktorzy, muzycy z Polski i zagranicy.Sprawy rozwodowe prowadzimy w pełnym zakresie:- z orzeczeniem winy,- bez orzekania win,- kontakty z dzieckiem,- ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,- władza rodzicielska,- zabezpieczenie potrzeb rodziny,- alimenty- sprawy krajowe oraz transgraniczne. Jeżeli dana sprawa zawiera elementy karne, prowadzimy także postępowania karne. 

Alimenty

Kancelaria z powodzeniem prowadzi liczne sprawy sądowe zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych. Nasi adwokaci posiadają duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa: gospodarczego, rzeczowego, rodzinnego, osobowego oraz spadkowego. Specjalizujemy się w procesach dotyczących różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych wywodzonych zarówno z kontraktów, jak i z deliktów. Podejmujemy się także spraw związanych z ubezpieczeniami za wyrządzoną szkodę, z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Prowadzimy postępowania związane z rentami i zadośćuczynieniami. Dodatkowo posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów o odszkodowanie z tytułu popełnienia tzw. błędu medycznego, a także w sprawach związanych z uprowadzaniem małoletnich za granicę, w trybie tzw. Konwencji haskiej. Od początku istnienia Kancelarii, jej adwokaci przeprowadzili kilkaset spraw sądowych, których istotna część zakończyła się sukcesem naszych Klientów.

Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi

Doradztwo korporacyjne jest jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii i dotyczy wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców. Wśród naszych Klientów są firmy polskie i zagraniczne działające w różnych dziedzinach gospodarki. Doradzamy przy zakładaniu każdego rodzaju spółek, oraz przy ich podziale, połączeniu, przekształceniu i likwidacji. Zajmujemy się bieżącym doradztwem na rzecz spółek handlowych, w tym stałą obsługą ich organów (przygotowywanie regulaminów, uchwał, protokołów z posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników), obsługą transakcji związanych ze zmianami w kapitale zakładowym lub zmianami w gronie wspólników lub akcjonariuszy. Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z zaskarżaniem uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników. Nasi adwokaci specjalizują się także w reprezentacji spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Rozdzielność i podział majątku

Nasi adwokaci od początku istnienia Kancelarii świadczą usługi związane z doradztwem w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Przygotowujemy i opiniujemy liczne umowy związane z przeniesieniem lub ochroną praw autorskich, mamy szerokie doświadczenie w doradztwie przy umowach o prace projektowe pomiędzy pracowniami architektonicznymi a deweloperami oraz umowach w zakresie projektów informatycznych. Reprezentujemy naszych klientów również w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do wszelkiego rodzaju utworów, w tym literackich, muzycznych, filmowych oraz oprogramowania komputerowego (software).

Prawo kanoniczne

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe w działalności spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzimy również audyty oceniające stopień zgodności działalności firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Mamy doświadczenie w bieżącej obsłudze dużych pośredników ubezpieczeniowych oraz agencji ubezpieczeniowych.

Ochrona dóbr osobistych

Adwokaci Kancelarii od kilku lat świadczą usługi związane z obsługą firm farmaceutycznych. Doradzamy przy licznych transakcjach związanych z nabywaniem lub zbywaniem praw do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety. Doradztwo obejmuje także postępowania toczące się w URPL oraz przed organami inspekcji farmaceutycznej.

Sprawy karne

Adwokaci Kancelarii od kilku lat świadczą usługi związane z obsługą firm farmaceutycznych. Doradzamy przy licznych transakcjach związanych z nabywaniem lub zbywaniem praw do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety. Doradztwo obejmuje także postępowania toczące się w URPL oraz przed organami inspekcji farmaceutycznej.

Formularz kontaktowy

KONTAKT

Temat
Temat
Prawo rodzinne
Prawo gospodarcze
Inne

KNS MCB Adwokaci i Radcowie Prawni

ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa,

tel. 22 875 24 70 ; 22 654 12 30

fax. 22 825 40 95

biuro@nwsmcb.pl