NASZA

OFERTA

  • Nieruchomości, inwestycje budowlane
  • M&A
  • Prawo spółek
  • Prawo procesowe
  • Prawo własności intelektualnej
  • Finanse i ubezpieczenia
  • Prawo farmaceutyczne
Nieruchomości, inwestycje budowlane

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze transakcji związanych z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości. Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie badania stanu prawego nieruchomości dla potrzeb inwestycji budowlanych, umów sprzedaży i najmu, czy dzierżawy nieruchomości, a także przy uzyskaniu różnych zezwoleń organów administracji publicznej. Kancelaria doradza Klientom na wszystkich etapach transakcji, począwszy od analiz prawnych, poprzez badanie ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości, po obsługę prawną negocjacji związanych z kupnem/sprzedażą nieruchomości. Obsługa obejmuje także przygotowanie umów, ustanowienie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i dopełnienie wszystkich potrzebnych formalności. Ponadto Kancelaria doradza we wszelkich aspektach związanych z procesem inwestycyjnym (pozyskiwanie finansowania, umowy o prace projektowe, z generalnym wykonawcą, o roboty budowlane) oraz komercjalizacją nieruchomości.

M&A

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sprawach dot. sprzedaży/zakupu całości lub części pakietu udziałów/akcji w różnego rodzaju typach spółek. Nasze doradztwo obejmuje przygotowanie struktury transakcji, badanie firmy będącej przedmiotem transakcji i analizę jej stanu prawnego (due diligence), przygotowanie potrzebnych do transakcji dokumentów, negocjacje i kontakt z inwestorami, bankami, innymi podmiotami związanymi z transakcją, dopilnowanie wszelkich formalności zapewniających prawidłowy przebieg transakcji. W toku działalności Kancelarii zdobyliśmy doświadczenie zarówno w reprezentowaniu inwestorów, jak i w przygotowywaniu przedsiębiorstw lub spółek do sprzedaży i w reprezentowaniu spółek lub ich wspólników w negocjacjach z inwestorami.

Prawo spółek

Kancelaria z powodzeniem prowadzi liczne sprawy sądowe zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych. Nasi adwokaci posiadają duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa: gospodarczego, rzeczowego, rodzinnego, osobowego oraz spadkowego. Specjalizujemy się w procesach dotyczących różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych wywodzonych zarówno z kontraktów, jak i z deliktów. Podejmujemy się także spraw związanych z ubezpieczeniami za wyrządzoną szkodę, z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Prowadzimy postępowania związane z rentami i zadośćuczynieniami. Dodatkowo posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów o odszkodowanie z tytułu popełnienia tzw. błędu medycznego, a także w sprawach związanych z uprowadzaniem małoletnich za granicę, w trybie tzw. Konwencji haskiej. Od początku istnienia Kancelarii, jej adwokaci przeprowadzili kilkaset spraw sądowych, których istotna część zakończyła się sukcesem naszych Klientów.

Prawo procesowe

Doradztwo korporacyjne jest jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii i dotyczy wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców. Wśród naszych Klientów są firmy polskie i zagraniczne działające w różnych dziedzinach gospodarki. Doradzamy przy zakładaniu każdego rodzaju spółek, oraz przy ich podziale, połączeniu, przekształceniu i likwidacji. Zajmujemy się bieżącym doradztwem na rzecz spółek handlowych, w tym stałą obsługą ich organów (przygotowywanie regulaminów, uchwał, protokołów z posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników), obsługą transakcji związanych ze zmianami w kapitale zakładowym lub zmianami w gronie wspólników lub akcjonariuszy. Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z zaskarżaniem uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników. Nasi adwokaci specjalizują się także w reprezentacji spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Prawo własności intelektualnej

Nasi adwokaci od początku istnienia Kancelarii świadczą usługi związane z doradztwem w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Przygotowujemy i opiniujemy liczne umowy związane z przeniesieniem lub ochroną praw autorskich, mamy szerokie doświadczenie w doradztwie przy umowach o prace projektowe pomiędzy pracowniami architektonicznymi a deweloperami oraz umowach w zakresie projektów informatycznych. Reprezentujemy naszych klientów również w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do wszelkiego rodzaju utworów, w tym literackich, muzycznych, filmowych oraz oprogramowania komputerowego (software).

Finanse i ubezpieczenia

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe w działalności spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzimy również audyty oceniające stopień zgodności działalności firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Mamy doświadczenie w bieżącej obsłudze dużych pośredników ubezpieczeniowych oraz agencji ubezpieczeniowych.

Prawo farmaceutyczne

Adwokaci Kancelarii od kilku lat świadczą usługi związane z obsługą firm farmaceutycznych. Doradzamy przy licznych transakcjach związanych z nabywaniem lub zbywaniem praw do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety. Doradztwo obejmuje także postępowania toczące się w URPL oraz przed organami inspekcji farmaceutycznej.

Formularz kontaktowy

KONTAKT

Temat
Temat
Prawo rodzinne
Prawo gospodarcze
Inne

KNS MCB Adwokaci i Radcowie Prawni

ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa,

tel. 22 875 24 70 ; 22 654 12 30

fax. 22 825 40 95

biuro@nwsmcb.pl